FELHÍVÁS

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba

történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra

az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 7.30 órától 17.00 óráig

2019. április 12. (péntek) 7.30 órától 17.00 óráig

Tanköteles, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Berettyóújfalui Tankerületi Központ

igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

                                                                       Kapornai Judit

                                                          tankerületi központ igazgató sk.

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

 (Kaba, Kossuth u. 2.)

 A beíratás lehetséges módjai:


A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (lásd a lap alján!) alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket (összevetés a kormányhivatali körzetes listával, adatok felvitele, stb.).


2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval

A KÖFOP 1.0.0 – VEKOP 15 – 2017 – 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak
Folyamat Egységesítés és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; a továbbiakban: e-Űgyintézés felület) keresztül – regisztráció után – indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Minden tankerületi központ által fenntartott intézménynek biztosítania kell az elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezés lehetőségét azok számára, akiknek erre igényük van.

Az e-Ugyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozatok) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.


A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.[1]

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
        óvodai szakvélemény
        Szakértői Bizottság szakértői véleménye[2]
        sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság
        szakértői véleménye.

- Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. számú melléklet) ebben a tekintetben a         Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az             irányadók.

A közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó 1. sz. melléklet kitöltésére nem kötelezhető a szülő vagy gondviselő, mert ezt nem írja elő a jogszabály, azonban annak kitöltését – a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében – kérheti az intézmény. Mindemellett fel kell hívni a törvényes képviselők figyelmét arra, hogy ebben az esetben önként teszik a nyilatkozatot, és adják meg azzal kapcsolatban a releváns adatokat.


Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a beiratkozáskor az Etika / Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot meg kell tenni a szülőknek


2019.

 

Kormányhivatal hírdetménye

Iskolánk bemutatása

Friss események:

Csatlakozz hozzánk Facebook

© Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019.